De fire faresignaler i relationen


I alle relationer kan der opstå konflikter. Konflikter er ofte særlig smertefulde for os, når de opstår i vores nære relationer. Det kan være til en partner, eller en ekspartner, som man stadig skal have en relation til, fordi der er fælles børn.
Når vi erfarer uoverensstemmelser eller konflikter opstår der ofte et uhensigtsmæssigt mønster imellem os og de fleste kan genkende sig selv i en eller flere af de følgende reaktioner:
Optrapning: En konflikt der optrappes, er den konflikt, der starter med en uenighed om noget ganske uskyldigt, som f.eks. hvordan viskestykker skal lægges sammen og ender med, at vi diskuterer noget helt andet og meget mere betydningsfuldt. En optrapning der kan ende med at vi får sagt ting, vi bagefter fortryder, eller at vi dæmoniserer den andens intension eller endda personlighed.
Nedvurdering: En konflikt kan også resultere i nedvurderinger af den anden. Vi ringeagter hinanden, håner hinanden, gør det andet menneske ”mindre end” og får det andet menneske til at føle sig forkert eller ikke værdig.
Negativ fortolkning: En konflikt hvor vi negativ fortolker handler om, at vi opfatter den andens budskab negativt og tror, at den andens hensigt var negativt ment. Et eksempel kan være at den ene ikke vil holde ferie med den andens familie, og at det opfattes som værende fordi, han/hun ikke kan lide familien. Måske handler det om noget ganske andet.
Tilbagetrækning handler om, at den ene trækker sig. Det kan man gøre på for flere måder. Ved at blive stille eller ved at trække sig helt ud af rummet og gå væk.

De fleste par oplever konflikter og vil kunne genkende sig i et eller flere af de ovennævnte faresignaler. Grunden til at vi kan opleve at ende i en eller flere af disse er, at vi i situationen kan føle os pressede, utrygge, bange, kritiserede eller måske skamfulde.
Hvis du også kender disse reaktioner, så sæt dig gerne sammen med din partner og få en samtale om, hvordan og hvornår disse reaktioner opstår i jeres relation. Måske opstår der et mønster i jeres konflikter?
Prøv derpå at få en dialog med hinanden om, hvad der sker inde i jer, når jeres konfliktmønster opstår. Hvad sker der inde i dig, når I står i en konflikt? Hvorfor reagerer du, som du gør?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 
Scroll to Top