Supervision

Ledelses-supervision til dig

Som leder står du i en position, hvor du ofte bliver presset fra forskellige fronter. Gennem supervision har du mulighed for at få italesat udfordringer og opnå større forståelse af de opgaver, udfordringer, tanker og processer, der fylder og optager dig som leder. Sammen sætter vi fokus på, hvordan du i både dit professionelle og personlige lederskab kan forstå og håndtere udfordringerne som leder. Du vil opleve at få nye handlemuligheder og større selvindsigt i dine faglige og personlige ledelsesmæssige kompetencer.

Sådan foregår individuel supervision:
Individuel supervision er et forløb á 1-1½ times varighed typisk 1-2 gange om måneden. Det er hver gang dine behov og ledelsesmæssige udfordringer, der afgør, hvad vi sætter fokus på. Min tilgang er både at undersøge selve sagen, og hvad sagen gør ved dig, så du bliver bevidst om dine egne reaktioner og kan agere derefter.
Individuel supervision foregår i min klinik eller på din arbejdsplads.

Lisbeth er faglig dygtig inden for det psykosociale område. Hun er grundig og ordentlig – og kan “gå over broen” og møde det andet menneske med respekt og stor viden. Det er en fornøjelse at samarbejde med hende.
Per Schultz Jørgensen, cand.psyk, dr. phil., professor em.

Gruppesupervision til medarbejdere

Supervisionen tager udgangspunkt i de faglige og personlige udfordringer, som den enkelte medarbejder står i. Supervision er som metode med til at skabe kompetenceudvikling og bryde fastlåste situationer eller positioner. Igennem supervision får medarbejderen fokus på både det faglige og på det personlige, dvs hvilke følelser, reaktioner, tanker og adfærd, der bliver aktiveret.
Igennem supervisionen får medarbejderen således øget fokus på egne styrker og udfordringer, og der skabes refleksion over medarbejderens professionelle praksis.

Styrken ved gruppe-supervision er, at refleksioner og faglig viden bliver til en ny fælles viden. Det skaber en organisatorisk sammenhængskraft, når medarbejdere i en tryg og rolig atmosfære bliver vidner til hinandens fagpersonlige udfordringer og succeser og sammen går derfra med en større fælles forståelse for sagen og for hinanden. Desuden kan medarbejderne efterfølgende i hverdagen støtte hinanden som kolleger, hvilket fremmer den sociale kapital.

Sådan foregår medarbejder-supervision

En gruppe består af 4-6 medarbejdere, som mødes med mig med jævne mellemrum á tre timer.
Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvilket betyder, at jeg bestræber mig på at møde det enkelte menneske med anerkendelse og respondere på dette menneskes intentioner og oplevelser.

Jeg gør meget ud af at skabe tryghed og tillid i gruppen, da tryghed og tillid er en forudsætning for, at gruppesupervisionen bliver konstruktivt og udbytterigt.

Min arbejdsmetode er individuel supervision i gruppen. De øvrige deltagere lytter og observerer, og undervejs inddrages deres refleksioner, hvis jeg vurderer, at de er nyttige for supervisanden. Desuden anvender jeg små rollespil til at illustrere og sætte en proces i gang.
Det er deltagernes opgave til hver supervision at medbringe et emne, som de ønsker at tage op.

 
Scroll to Top