Boost jeres parforhold (PREP)

Parkurset PREP er et 12 timers kursusforløb og kan tilrettelægges på flere måder. Ønsker I det skal foregå i en weekend befaler jeg fredag-lørdag kl 9-16 eller lørdag-søndag kl 9-16. Hvis kurset ønskes afviklet om aftenen på hverdage, anbefaler jeg 3 aftener á 4 timer.

Undervisningen varierer mellem oplæg, filmklip, eksempler og cases fra mit kliniske arbejde og tid til egen refleksion samt samtaler med partneren.

Dette kursus arrangeres i samarbejde med en forening, kirke eller organisation.

12 timers kursusforløb for par

I en fortravlet hverdag kan det være svært at værne om parforholdet. Så længe vi er forelskede, kan vi slet ikke lade være med at prioritere tid med den anden og give den anden opmærksomhed. Men når forelskelsesfasen er ovre, begynder vi at få øje på andre sider af partneren, og vi begynder også at prioritere andet ind i vores liv igen.

Mange par oplever, at de taler forbi hinanden, og at de bliver frustrerede og utrygge i deres parforhold. For nogle kommer tankerne om, hvorvidt de to er de rigtige for hinanden.

Det kan være svært at finde tid og ro til at få talt om de svære ting, og mange par mangler redskaber til passe godt på deres parforhold.

Vi går til tandlæge til jævnlige eftersyn for at undgå at få ondt i tænderne.

Tænk, om vi fik gjort det samme med vores parforhold: Fik givet det et eftersyn, inden der er for mange udfordringer, sådan så vi i tide får sat fokus på styrker og udfordringer i parforholdet.

Undervisning 

På et parkursus sættes der fokus på forskellige temaer i et parforhold. Undervisningen tager afsæt i evidensbaseret viden, og igennem oplæggene hjælper jeg parrene med at omsætte den viden, så den bliver relevant for deres specifikke parforhold.

Kurset foregår som holdundervisning, men der er ikke gruppearbejde, og der deles ikke privat viden mellem deltagerne. Parrene samtaler udelukkende indbyrdes med hinanden og med guidning og støtte fra mig undervejs, når det ønskes.

Hvem er kurset for?

Et parkursus er for alle par, i alle livsfaser og familieformer. Jeg har afholdt kurser, hvor der både deltog unge nygifte, som havde fået et parkursus i bryllupsgave, og seniorer, som ikke længere havde hjemmeboende børn.