Jeg arbejder med professionelle relationer

Dygtige og erfarne ledere og medarbejdere er fundamentet for enhver organisations succes. Mit fokus er at styrke professionelle relationer på tværs af sektorer.

Gennem metakognitiv stresscoaching, ledelsessupervision, og medarbejdersupervision arbejder jeg målrettet på at skabe et arbejdsmiljø præget af trivsel og effektivitet.

Mit engagement strækker sig fra undervisning og konsulentbistand til specialiserede tjenester inden for blandt andet skoler, døgninstitutioner, plejehjem, kirker og private virksomheder.

Jeg hjælper med at navigere komplekse udfordringer, skabe bæredygtige ledelsestrukturer og optimere professionelle praksisser. 

Private virksomheder

Jeg hjælper virksomheder med at navigere gennem forandringsprocesser, styrke ledelsen og optimere arbejdsmiljøet.

Efterskoler

På efterskoler arbejder jeg målrettet med både barnet/den unge, med lærerne og pædagoger samt med ledelsen.

Døgninstitutioner

I døgninstitutioner er det særligt supervision af pædagogerne, jeg arbejder med.

Plejehjem

I plejehjemssektoren er det afgørende at skabe et miljø, hvor beboerne trives. Derudover udgør samarbejdet med de pårørende også en central rolle.

Kirker

I kirken tilbyder jeg forskellige foredrag og kurser målrettet borgerne i sognet. Derudover tilbyder jeg også supervision samt bistand ofbm. udviklingsopgaver.

Hvordan kan jeg hjælpe?

I mit arbejde handler det om at skabe meningsfulde forandringer i professionelle miljøer. Fra metakognitiv stresscoaching og ledelsessupervision til undervisning og konsulentbistand, stræber jeg efter at være din partner i udviklingen af et sundt, støttende og effektivt arbejdsmiljø. Klik herunder for at læse mere om de forskellige ydelser, jeg kan tilbyde din arbejdsplads.

Coaching

Jeg tilbyder coaching til stress- og kriseramte medarbejdere og ledere.

Ledelsessupervision

Gennem supervision har du mulighed for at få italesat udfordringer og opnå større forståelse af de opgaver, udfordringer og processer, der fylder og optager dig.

Lederudvikling i teams

Jeg tilbyder at hjælpe jer i jeres fælles proces som ledere. Sammen afdækker vi jeres forståelse af ledergruppen, herunder styrker og udfordringer, og sætter fokus på det fremadrettede samarbejde i ledergruppen.

Organisations-udvikling

Med udgangspunkt i jeres strategi hjælper jeg jer med at tilrettelægge jeres organisationsudvikling.

Supervision til medarbejdere

Supervision tager udgangspunkt i de faglige og personlige udfordringer, som den enkelte medarbejder står i.

Forandrings-processer

Jeg kan give jer viden om bl.a. vigtige steps i forandringsprocesser, psykologiske mekanismer samt motivationsfaktorer og sammen lægger vi en plan for, hvordan I kan lykkes med fortsat at have motiverede og stabile medarbejdere og nå jeres mål.