Tavshedspligt og persondataloven

Som psykoterapeut er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt.

Læs mere om behandling af personfølsomme data herunder.

Som psykoterapeut er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt.

Da behandling hviler på personfølsomme data, oplyses klienten grundigt om procedurer og om sine rettigheder ved opstart hos mig. Klientens samtykke indhentes, inden persondata behandles. Klientens samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage.

Min privatlivspolitik følger Datatilsynets regler.

Min privatlivsbeskyttelse vurderes løbende i forhold til de personfølsomme data, som jeg indhenter vedrørende den enkelte klient. Sikkerheden vurderes løbende i forhold til opbevaring af personfølsomme data samt brug af digitale kommunikations-platforme.

De data, som jeg indhenter, og opbevarer jf. Datatilsynets retningslinier, er almindelige persondata samt følsomme data.

Persondata videregives ikke, medmindre dette aftales skriftligt med klienten via samtykke.

Skærpet underretningspligt er overstillet persondatabeskyttelsen.

Persondata opbevares til endt behandling, hvorefter alle dokumenter fjernes senest 3 uger efter afsluttet forløb.

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning informeres alle klienter ved opstart skriftligt om, at jeg opbevarer personfølsomme data jvf Datatilsynets regler.