Kirker

Jeg har et stort kendskab indenfor kirken og holder mange sogneaftener og parkurser i sognegårde.

Sogneaftener og weekendkurser

Jeg tilbyder sogneaftener om: Familieliv, parforhold, den sammenbragte familie, at være pårørende til et menneske med sygdom, sorg og tab og om diakoni.

Derudover afholder jeg PREP (kursus for par) og KIFF (kursus for skilte med fokus på samarbejdet som forældre om fælles børn)

Det gode familieliv 

Det gode familieliv kan omhandle mange forskellige emner. Mange familier oplever i dag en presset hverdag, der kan udfordre både trivsel og tryghed i hjemmet. Det kan være svært at skabe gode vaner. 

Det er nogle af de emner, jeg kan tage op i forbindelse med Det gode familieliv

Den svære skilsmisse 

Skilsmisse er svært at håndtere for langt de fleste – særligt hvis der er børn involveret. Derfor sætter jeg fokus op forældresamarbejdet og vejen videre efter en skilsmisse.

Den svære skilsmisse kan både være et fokus til et foredrag eller til en 12 timers kursusdag.

Sorg og tab

Sorg kan bestå af mange lag, og der er store forskelle på, hvordan man håndterer sig sorg. Nogle kan bære rundt på en sorg, uden det er tydeligt for omverdenen, og andre sørger på en måde, hvor omverdenen har svært ved at forstå dem. Uanset er det ofte svært at være den sørgende og også svært at være de pårørende omkring den sørgende.

I foredraget om sorg, deler jeg nyeste viden om sorg-processer og inddrager viden fra eget arbejde. Der vil også være mulighed for at inddrage deltagernes erfaring hvis det ønskes.

Udviklingsopgaver og konsulentbistand

Jeg har et stort kendskab til kirkeliv i Danmark. Den viden betyder, at jeg hurtigt kan sætte mig ind i den kompleksitet, der ofte er i sogne, hvor præster er ansat af Kirkeministeriet og øvrige medarbejdere er ansatte af menighedsrådet.  

Jeg har erfaringer med konflikthåndteringer og handleplaner på sogneniveau og provstiniveau. Ligeledes har jeg erfaring med udviklingsopgaver. Uanset om det handler om at styrke samarbejde, forbedre kommunikationen eller implementere nye initiativer, er mit mål at støtte det enkelte sogn, provsti eller stift. 

Supervision af kirkemedarbejdere

Jeg tilbyder supervision til kirkekulturmedarbejdere. Både individuel supervision og gruppesupervision.

Gennem refleksion og dialog hjælper jeg med at navigere i komplekse situationer og styrke deres faglige praksis.

Jeg har stor erfaring og kendskab med at arbejde indenfor Den Danske Folkekirke og kender derfor de gængse rammer og vilkår for arbejdet.