Private virksomheder

Min dedikation til at støtte private virksomheder strækker sig fra at tilbyde grundlæggende services som supervision og lederudvikling til specialiseret konsulentbistand i kritiske situationer.

Jeg kan hjælpe din afdeling, virksomhed eller organisation med at navigere gennem forandringsprocesser, styrke ledelsen og optimere arbejdsmiljøet. Derfor kan jeg hjælpe i forbindelse med: 

  • Forandringsprocesser 
  • Lederudvikling i teams 
  • Supervision 
  • Coaching 
  • Sygesamtaler og tilbagevenden til arbejdspladsen 
  • Konflikter 

Forandringsprocesser

Står din virksomhed overfor forandringsprocesser? Har du brug for nye input eller sparring? Som organisationskonsulent tilbyder jeg hjælp baseret på jeres strategi. Jeg guider jer igennem vigtige skridt i forandringsprocesser, dykker ned i psykologiske mekanismer og motivationsfaktorer. Sammen lægger vi en plan for at opnå fortsat motivation og stabilitet blandt medarbejderne og nå jeres forretningsmål.

Supervision

Supervision kan være et længere forløb eller kortere mere konsultative eller coachende forløb.

Supervision kan være gruppesupervision og individuel supervision. Til medarbejdere eller til ledere.

Supervision er et fag-personligt møde, hvor der sættes fokus på den enkelte medarbejders erfaring eller udfordring med fokus på et fagligt og/ eller et personligt sigte.

At modtage og deltage i gruppesupervision kan skabe større fælles forståelse og engagement i arbejdet samt sætte fokus på fælles retning. Derudover kan det øge den kollegiale opmærksomhed og forståelse for hinanden. Gruppesupervision skaber en organisatorisk sammenhængskraft og fremmer en fælles forståelse for hinanden og for arbejdets kompleksitet.

Ledelses-supervision er ligeledes et fag-personligt møde, hvor der sættes fokus på lederens faglige og personlige ledelsesrum, dilemmaer, strategier og brændende platforme.

Min tilgang er anerkendende og med fokus på at skaber et trygt og tillidsfuldt rum for refleksion og udvikling.

Fælles for alle supervisionsaftaler er, at jeg holder et møde med kunden for at forventningsafstemme rammer og form, hvilket er den kontraktlige grundlag for opgaven.

Udover supervision kan der også blive mulighed for oplæg, foredrag eller kursusdage i supervision eller kollegial refleksion

Lederudvikling i teams

Er I en ledergruppe, der skal finde sammen og udvikle en lederkultur? Eller måske en gruppe, der trænger til ny viden og energi?

Ledelse handler ikke kun om enkeltpersoner men også om at skabe stærke og effektive teams. Jeg tilbyder at skræddersy forløb der passer til dér hvor I er; hvad enten I en ny ledergruppe eller en allerede eksisterende ledergruppe.

Fokus kan være på arbejdskultur, trivsel i arbejdet, teambuilding, kommunikation eller konflikthåndtering.

Coaching til trivsel

Trivsel på arbejdspladsen påvirker direkte resultatet, arbejdsglæden og medarbejdernes engagement.

Jeg tilbyder coaching til stress- og kriseramte medarbejdere og ledere. Uanset om det er forebyggende samtaler, støtte til tilbagevenden efter sygemelding eller hjælp i forbindelse med vanskelige livssituationer, skaber min coaching en forståelse for individuelle trivselsfaktorer og giver konkrete redskaber til udvikling.