Foredrag om familieliv

Så alle trives i familien

Mange familier oplever en presset hverdag pga. store krav og forventninger fra dem selv eller udefra. Det udfordrer trivsel og tryghed i hjemmet. Nogle familier oplever, at de bliver dårligere til at tale ordentligt med hinanden, andre oplever, at de får mange konflikter, eller at de ender med at sidde hver for sig – måske bag hver sin skærm. Forældre kan sidde tilbage med en oplevelse af ikke at lykkes i rollen som forældre.
Dette foredrag sætter fokus på en forståelse og en normalisering af de reaktioner, tanker og følelser, som mange forældre beskriver. Derudover vil foredraget give konkrete redskaber til, hvordan forældre på en enkel måde kan sætte fokus på øget trivsel i familielivet, uden at det bliver et ekstra pres for forældrene i hverdagen.

Undervisning om parforhold

Den digitale børnefamilie

Hvordan skaber man en hverdag i familien med gode vaner omkring skærmforbrug – og dermed færre konflikter? Dette foredrag tager fat på en udfordring, som de fleste børnefamilier kender til:
Computere, tablets, telefoner fylder meget – og lokker med spil og anden underholdning for alle aldersgrupper.
I hjemmet er det forældrene, der skal tage ansvar for familiens skærmvaner, og foredraget giver god saglig viden og konkrete råd til, hvordan man kan gøre det.
Foredraget kan også målrettes bedsteforældre eller lærere, pædagoger og andre, som skal rådgive og støtte forældre i at praktisere og give deres børn gode skærmvaner.

Pas godt på parforholdet – tag din partner med på en date

Inviter din partner med ud at spise i hyggelige og uformelle rammer. Mens I nyder maden, giver jeg input og viden om, hvordan I kan passe godt på jeres parforhold. Der vil være to oplæg á ca. 20 minutter. Efter hvert oplæg får du og din partner mulighed for at lytte til hinanden og sammen blive klogere på, hvordan I kan passe godt på netop jeres parforhold.
I deler ikke viden med de andre deltagende par.

OBS: Denne aften kan arrangeres i samarbejde med den lokale forening, organisation, kirke eller andet.
I sørger for lokale og forplejning.
Parrene sidder ved små borde og er på date med deres partner. Mens de nyder maden, holder jeg oplæg om typiske udfordringer i parforholdet, og de får mulighed for at snakke sammen med deres partner.
Typisk er der på en aften to oplæg med mulighed for samtaler indimellem.

 

Når jeg møder en ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel for familier med særlige udfordringer, så er det tydeligt at mærke. Lisbeth er en ildsjæl med erfaring og kraft, hvilket er lige det, der er brug for, når familien tumler med manglende trivsel i hverdagen og har brug for inspiration til at genvinde positiv medvind.
Lola Jensen, familierådgiver og forfatter

Skilsmissen og det fælles forældresamarbejde

En skilsmisse er en stor omvæltning for både forældre og børn.
Foredraget afdækker, hvorfor det fælles forældresamarbejde ofte er kompliceret, og hvorfor det for børnenes videre trivsel er helt essentielt, at forældrene opnår en form for samarbejde.
Der vil blive givet viden om, hvorfor en skilsmisse er så stor en omvæltning for hele familien, hvilke reaktionsmønstre børn ofte får samt redskaber til et bedre forældresamarbejde.

Pas på dig selv – mens du passer på den syge

Når et menneske rammes af sygdom, påvirker det både den syge og de pårørende.
Roller forandres, drømme brister, usikkerhed og uvished flytter ind.
Som pårørende kan det være svært at give plads til sine egne reaktioner, fordi den syge har brug for hjælp, støtte og opmærksomhed. Mange pårørende oplever ensomhed, fordi de ikke får sat ord på deres tanker eller oplever manglende forståelse i omgivelserne, når de forsøger.
Foredraget sætter ord på typiske reaktioner hos de pårørende undervejs i et sygdomsforløb. Derudover gives der et indblik i de konflikter, der kan opstå, når de pårørende og den sygdomsramte har forskellige behov, og den pårørende får hjælp til at passe på sig selv.

 
Scroll to Top