Foredrag om familieliv

Så alle trives i familien

Mange familier oplever en presset hverdag pga. store krav og forventninger fra dem selv eller udefra. Det udfordrer trivsel og tryghed i hjemmet. Nogle familier oplever, at de bliver dårligere til at tale ordentligt med hinanden, andre oplever, at de får mange konflikter, eller at de ender med at sidde hver for sig – måske bag hver sin skærm. Forældre kan sidde tilbage med en oplevelse af ikke at lykkes i rollen som forældre. Dette foredrag sætter fokus på en forståelse og en normalisering af de reaktioner, tanker og følelser, som mange forældre beskriver. Derudover vil foredraget give konkrete redskaber til, hvordan forældre på en enkel måde kan sætte fokus på øget trivsel i familielivet, uden at det bliver et ekstra pres for forældrene i hverdagen.

Pas godt på parforholdet – tag din partner med på en date

Inviter din partner med ud at spise i hyggelige og uformelle rammer. Mens I nyder maden, giver jeg input og viden om, hvordan I kan passe godt på jeres parforhold. Der vil være to oplæg á ca. 20 minutter. Efter hvert oplæg får du og din partner mulighed for at lytte til hinanden og sammen blive klogere på, hvordan I kan passe godt på netop jeres parforhold. I deler ikke viden med de andre deltagende par. OBS: Denne aften kan arrangeres i samarbejde med den lokale forening, organisation, kirke eller andet. I sørger for lokale og forplejning. Parrene sidder ved små borde og er på date med deres partner. Mens de nyder maden, holder jeg oplæg om typiske udfordringer i parforholdet, og de får mulighed for at snakke sammen med deres partner. Typisk er der på en aften to oplæg med mulighed for samtaler indimellem.

Skilsmissen og det fælles forældresamarbejde

En skilsmisse er en stor omvæltning for både forældre og børn. Foredraget afdækker, hvorfor det fælles forældresamarbejde ofte er kompliceret, og hvorfor det for børnenes videre trivsel er helt essentielt, at forældrene opnår en form for samarbejde. Der vil blive givet viden om, hvorfor en skilsmisse er så stor en omvæltning for hele familien, hvilke reaktionsmønstre børn ofte får samt redskaber til et bedre forældresamarbejde.

Pas på dig selv – mens du passer på den syge

Når et menneske rammes af sygdom, påvirker det både den syge og de pårørende. Roller forandres, drømme brister, usikkerhed og uvished flytter ind. Som pårørende kan det være svært at give plads til sine egne reaktioner, fordi den syge har brug for hjælp, støtte og opmærksomhed. Mange pårørende oplever ensomhed, fordi de ikke får sat ord på deres tanker eller oplever manglende forståelse i omgivelserne, når de forsøger. Foredraget sætter ord på typiske reaktioner hos de pårørende undervejs i et sygdomsforløb. Derudover gives der et indblik i de konflikter, der kan opstå, når de pårørende og den sygdomsramte har forskellige behov, og den pårørende får hjælp til at passe på sig selv.

Dine, mine og vores børn – om den sammenbragte familie

At leve i en sammenbragt familie kræver en hel del af alle i familien. Den amerikanske psykolog og forsker Patricia Papernow beskriver det sådan, at vi hvis vi tror, at vi bare kan blende vores familie til en lækker smoothie, så fejler vi. At sammenbringe to familier og gøre dem til én ny familie er som at blande to forskellige kulturer og forvente at de spiser samme mad. Det gør de sjældent! Når to familier bliver til én sammenbragt familie udfordrer det derfor både børn og voksne. Forskellige kulturer, regler, rutiner og hverdage skal pludselig flettes sammen, og det sker oftest ikke uden konflikter og modstand. Det er ikke børnene, der har valgt at blive en sammenbragt familie og pludselig skulle forholde sig til en hverdag med bonussøskende, men derimod de voksne.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at mange erfarer, at det er opslidende at leve i en sammenbragt familie, hvilket også afspejles i den høje opbruds-procent. Heldigvis kan det også blive godt og livgivende at leve i sammenbragt familie, hvis man lykkes med rummelighed, tålmodighed og forståelse for de forskellige reaktioner.

Foredraget vil tage udgangspunkt i de typiske udfordringer, der opleves som sammenbragt familie og viden til hvordan udfordringer kan forstås og tackles.