Individuel terapi

Kan du genkende dig selv i noget af det følgende? Så kontakt mig – jeg kan hjælpe dig videre gennem individuel terapi.

Svære relationer – i parforholdet, til forældre, søskende, børn, kolleger eller andre mennesker generelt
Lavt selvværd – er jeg god nok? Tør jeg tro på, at andre vil mig?
Sorg og tab – jeg har mistet et menneske, jeg holdt af pga. sygdom og død, selvmord eller skilsmisse
Ensomhed – jeg føler mig ensom og har svært ved at se mig ud af den
Skilsmisse – jeg er blevet skilt og oplever det som en svær og smertefuld proces
Stress – jeg har stress eller stressreaktioner
Angst – jeg har angst eller angstsymptomer
Depression – jeg har depression eller depressive symptomer
Bekymringer – jeg overtænker og har brug for hjælp til at bryde de negative tankemønstre

Formålet med individuel terapi

Alle mennesker kommer i situationer, som kan være svære at håndtere eller selv finde vej igennem. Du kan fx opleve at miste overblikket over, hvem du er, hvad du står for som menneske, eller hvad du gerne vil i livet. I de situationer, hvor hjælp fra dit eget netværk ikke rækker, kan det være godt at gå i terapi for at tale med en professionel, som nænsomt kan hjælpe og støtte dig, indtil du igen mærker, at du har overblik eller sammenhæng i tilværelsen.

Individuel terapi er terapi, hvor jeg hjælper dig til at forstå de problemstillinger, du kommer med og hjælper dig til nye handlemuligheder. Jeg arbejder ud fra en tilgang om at støtte dig i at blive dig selv. Du vil opleve at få hjælp, plads og ro til at undersøge dine værdier, grænser og de valg, du træffer i livet. 

Sådan vil jeg hjælpe dig:

Jeg hjælper dig ved først og fremmest at lytte til din egen og helt unikke livshistorie. Jeg tilbyder at være en med-vandrer i dit liv, som sammen med dig udforsker de tanker, følelser, erfaringer og oplevelser, som gør dig til den person, du er.

Min intention er at hjælpe dig til en større forståelse både af dine følelser, tanker og handlinger, der hvor du befinder dig i livet, og hjælpe dig i din videre proces.

Der er altid flere fortællinger om det enkelte menneske. Vi bliver nemt fastlåste i bestemte mønstre eller fortællinger om os selv, og de fortællinger påvirker vores måde at tænke og handle på. Og ikke altid på en hensigtsmæssig måde.

Hvis vi tidligere i livet har erfaret, at de nære og mest betydningsfulde relationer er der for os på en god og tryg måde, fungerer den erfaring som et psykisk godt immunforsvar over for livets udfordringer. Men hvis vi har oplevet, at de mennesker, som var mest betydningsfulde for os, ikke var nærværende, kan vi blive mere sårbare overfor at mestre de udfordringer, vi får igennem livet.

Heldigvis kan vi livet igennem arbejde med at opbygge gode og trygge relationer – og dermed få et stærkere psykisk immunforsvar uanset tidligere erfaringer.

Vi har stort set altid mulighed for at forholde os til os selv og vores omverden på andre måder, nye måder, og den indsigt giver os nye og andre handlemuligheder.

Opstart af et forløb består altid af en samtale. Andre metoder bringes i spil hen ad vejen, hvis det vurderes nyttigt. Andre metoder kan være metakognitiv terapi, musikterapi, psykodynamisk terapi,

kropsterapi eller systemisk familieopstilling. De metoder, jeg anvender, afhænger af, hvad du har brug for. Jeg lægger mig ikke på forhånd fast på en bestemt terapeutisk tilgang, men sammen med dig finder jeg ud af, hvilke metoder der vil fungere bedst for dig.

Igennem samtaler hos mig vil du få et større kendskab til dine problemer eller livsvilkår. Sammen vil vi udforske dine tanker, følelser og erfaringer for derigennem at du derigennem kan komme til at stå et nyt og bedre sted i dit liv.

Tryghed er altafgørende for en terapeutisk proces, og derfor gør jeg meget ud af at skabe en tryg ramme for samtalerne.

Formålet med terapi er for mig at hjælpe dig til at leve dit liv fuldt ud – dvs. leve dit så tilfredsstillende og nuanceret som muligt.

Jeg er uddannet i at anvende mange forskellige metoder, og det er helt individuelt, hvad der virker bedst for den enkelte.

Grundlæggende arbejder jeg ud fra en psykodynamisk og relationel tilgang. Det vil sige, at jeg arbejder ud fra en tilgang, hvor relationer til andre mennesker er livsvigtige. Relationer kan både være en gave og være smertefulde.