Parterapi

Oplever I, at kærligheden trænger til en vitaminindsprøjtning, eller at det kan være svært at få parforholdet til at fungere i en travl hverdag?

Går en af jer eller I begge med frustrationer eller bekymringer for parforholdet?

Så er I langt fra de eneste!

Jeg kan tilbyde jer et forløb i parterapi  hos mig i en tryg ramme, hvor I får hjælp til at tale om jeres parforhold og får en fælles forståelse af de udfordringer, I har.

For at læse hvad andre har fået ud af at gå i parterapi hos mig, kan I læse udtalelser her

Jeg oplever mange forskellige grunde til, at mennesker opsøger hjælp til parforholdet, og det kræver ofte stort mod fra jer begge at opsøge hjælp.

Nogle af de typiske udfordringer parforhold opsøger hjælp til, er udfordringer omkring kommunikation, intimitet, engagement og tillid.

Ofte er det den ene part, der foreslår parterapi, og den anden der er nølende eller måske har decideret modstand mod det. Argumenter fra den nølende part imod parterapi er ofte en tvivl om, hvorvidt parterapi nytter noget som helst, hvor dyrt det kan blive, eller at det bare virker helt uoverskueligt. Det sidste især når tilliden imellem parterne er ringe.

Parterapi behøver ikke at være langvarigt. Men er den ene part nølende kan det for mange være en fordel at få aftalt med hinanden, hvor mange samtaler man forpligter sig selv og hinanden på. Måske 3 eller 5 samtaler. Dermed kender den nølende part prisen og kan komme ud af det igen uden endnu en konflikt. Og hvis begge parter efter de første samtaler ønsker at fortsætte, så aftales det videre parterapeutiske forløb derfra.

Sådan får I hjælp:

Hos nogle par er parsamtaler som udgangspunkt ikke et fælles ønske. Måske er det den ene af jer, der har ønsket eller insisteret på, at I opsøger hjælp sammen. Min erfaring er dog, at det som regel opleves som en lettelse for begge at få talt sammen om dét, der opleves svært, og få hjælp fra en professionel til at komme videre. Jeg har stor viden og træning i at hjælpe par.

I et forløb hos mig vil vi sammen undersøge jeres forskellige perspektiver, tanker, følelser og erfaringer – alt det, der er på spil i jeres parforhold. Derigennem vil I kunne opnå større forståelse for jeres samspil, større nærhed og bedre kommunikation.

Min tilgang er præget af et systemisk perspektiv. Det handler om at afdække både din og din partners ståsted og hjælpe jer til at lytte og forsøge at forstå virkeligheden, som den ser ud fra partnerens perspektiv. Ønsker I fx en bedre kommunikation, er det ikke nok kun at forstå dit eget ståsted. Du må også kende og respektere din partners ståsted.

Ofte ender vi mennesker i sandheds-diskussioner, hvor begge står fast på retten til sandheden. Dette skaber dog hverken nærvær eller gode snakke, men fører ofte til konflikter. Det kan der ændres på, så kommunikationen bliver mere tryg og med gensidig respekt. Det kan jeg hjælpe jer med i et samtaleforløb.