Hvad børn ikke ved, har de ondt af

De fleste af os vil gerne skåne vores børn for bekymringer og sorger. Mange forældre tænker, at det gør de bedst ved ikke at tale om det, der er svært i deres familie. Det kaldes ”kærlighedens skjold”. Ved ikke at tale om det der er svært, kan vi tro, at vi beskytter vores børn. I virkeligheden sker der det modsatte: Børnene kommer til at føle sig alene med deres tanker og bekymringer, og de bliver ofte større, når de ikke siges højt.

Måske er der også noget i jeres familie, som I undgår at tale om? Måske fordi I ikke vil gøre hinanden eller børnene bekymrede?

Jeg kan hjælpe dig og din familie med at få sat ord på det, der er svært i jeres familie, så det svære bliver delt i familien, og I opnår større fælles forståelse og kendskab til hinanden. Når I som familie deler det svære med hinanden, bliver I stærkere sammen.

Er der et familiemedlem, som: 

  • lider af psykisk sygdom?
  • har et fysisk eller psykisk handicap?
  • har en livstruende sygdom?
  • er afgået ved døden?

Hvis I ønsker at læse mere om familiesamtaler, eller hvordan man taler med sine børn om svære emner, kan Karen Glistrups bøger anbefales:

Hvad børn ikke ved… har de ondt af (2014)

’Snak om det med alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer’ (2013).

Se evt. også hjemmesiden: www.snak-om-det.dk

Sådan får du og din familie hjælp:

Typisk vil jeg starte med en samtale med jer voksne for at få viden om jeres aktuelle situation.

Jeg vil undervejs også fortælle jer om barnets perspektiv og dets behov for at opleve åbenhed fra jeres side. I vil få input til, hvordan I
kan styrke børnene undervejs i jeres fælles proces.
Efter en eller to samtaler med jer inviteres I til en familiesamtale, hvor også børnene deltager. Jeg tager ansvar for, at samtalen opleves tryg for dem, og at der er plads til alle de følelser, som jeres børn kan sidde med.

Jeg vil undervejs også fortælle jer om barnets perspektiv og dets behov for at opleve åbenhed fra jeres side. I vil få input til, hvordan I kan styrke børnene undervejs i jeres fælles proces.