Familieopstilling

Familieopstilling eller systemisk opstilling er en systemisk fænomenologisk metode til at hele og forsone relationer. Formålet er at finde frem til de mønstre, som er blevet gentaget gennem generationer og at synliggøre de ubevidste forviklinger, der er sket i relationerne for derved at opløse forviklingerne.

Vi bliver født ind i en familie uden at blive spurgt om det. I vores familie får vi erfaringer af at blive taget imod, måske at blive afvist. Vi får en rolle i familien, og vi lærer helt ubevidst strategier til at håndtere svære ting på, afhængig af hvad vi ser vores forældre gøre. Vores forældre har lært at tackle udfordringer via deres oprindelige familie, og på den måde går strategier igen igennem generationer. De strategier vi lærte som barn er dog ikke altid så hensigtsmæssige, når vi bliver voksne, men bliver vi ikke bevidste om dem, fortsætter vi med de samme strategier, og der kan opstå nye forviklinger.

På godt og ondt oplever vi med vores krop, hvad det vil sige at høre til i vores egen familie med forældre og evt søskende, men vi iagttager og fornemmer også mere end det, der bare har med os selv at gøre. Hellinger, der har udviklet Familieopstilling som metode opdagede, at vi er i stand til at fornemme flere generationer tilbage.

Kort sagt undersøger vi i Familieopstilling sammen, hvordan tidligere generationers traumer eller mønstre er blevet overført til dit liv og har skabt udfordringer for dig. På den måde opstår der nye sammenhænge mellem fortid, nutid og ind i din fremtid.

Hvordan foregår Familieopstilling?

Familieopstilling foregår enten i en gruppe, hvor de andre agerer som stedfortrædere for hinandens relationer eller i individuel terapi ved hjælp af figurer eller andre redskaber.

I en gruppeopstilling er det ikke nødvendigt, at den reelle familie deltager i opstillingerne for at kunne løse de forviklinger, der viser sig. Oftest kender gruppens medlemmer ikke hinanden på forhånd.

Uanset om familieopstilling bruges i en gruppe eller i individuel terapi opstiller vi dit liv. I gruppen sker det via de andre deltagere, og i individuel terapi gennem figurer. Repræsentanterne (deltagere eller figurer) placeres i rummet i forhold til hinanden, flyttes måske rundt og der indddrages forskellige elementer undervejs. Det bliver som små screenshots af dit liv, det levede liv, det ubevidste liv, det ønskede liv. Altsammen i en proces fra at forstå forviklingen til at opløse forviklingen og opnå indre fred.