Døgninstitutioner

På døgninstitutioner og behandlings-institutioner arbejder oftest et tværfagligt team sammen omkring den enkelte beboer. Ofte er der også et samarbejde med pårørende.

Jeg tilbyder fagpersonlig supervision samt undervisning med fokus på den enkelte medarbejders tilgang, handlemuligheder og robusthed, herunder både intrapsykiske og interpsykiske reaktioner og mønstre.

Sæt ord på og skab forståelse

Når en person bor på døgninstitution, kan situationen være kompleks og følelsesmæssigt udfordrende. Derfor hjælper jeg medarbejderne med at åbne blikket for de subtile nuancer af forskellige interaktioner, og hvordan de påvirker beboerne, eventuelle pårørende såvel som personalet.

Det er vigtigt at skabe et trygt rum, hvor medarbejderne kan dele og reflektere over disse oplevelser. Det er essentielt for at håndtere de komplekse følelsesmæssige aspekter af arbejdet.

Styrkelse af personalets mentale sundhed

Det er også vigtigt for mig at udforske, hvordan det at håndtere de forskellige udfordringer, der opstår, påvirker personalet. Hvordan påvirker det pædagogerne, når de står over for komplekse relationer og situationer, der kræver ekstraordinær empati og forståelse? Supervisionen giver mulighed for at skabe refleksion og udvikle strategier til at styrke personalets mentale sundhed og arbejdsglæde.

Supervisionen giver dermed ikke blot et professionelt perspektiv, men også et empatisk rum, hvor medarbejderne kan dele deres egne følelser og udfordringer. Målet med supervisionen er at styrke døgninstitutioner i at skabe et støttende og inkluderende miljø, hvor både beboere og personale kan trives og udvikle sig.