Organisationsudvikling

- Organisationskonsulent til forandringsprocesser

Organisationer og virksomheder forventes ofte kontinuerligt at udvikle sig for at nå deres mål og leve op til krav udefra.

Står din virksomhed eller organisation midt i forandringsprocesser?
Har du brug for nye input eller sparring? – så kontakt mig som organisationskonsulent.

Med udgangspunkt i jeres strategi hjælper jeg jer med at tilrettelægge jeres organisationsudvikling. Jeg kan give jer viden om bl.a. vigtige steps i forandringsprocesser, psykologiske mekanismer samt motivationsfaktorer, og sammen lægger vi en plan for, hvordan I kan lykkes med fortsat at have motiverede og stabile medarbejdere og nå jeres mål.

I kan bruge mine kompetencer på flere måder. Enten gennem møder med ledelsen, hvor jeg i tæt samarbejde med jer udfordrer og støtter jer, så længe I har behov for det. Eller gennem temadage med jeres medarbejdere, hvor jeg sætter fokus på forandringsprocessers betydning for trivsel og fortsat motivation.

For at læse mit cv og erhverserfaringer som konsulent og leder læs mere her.

Organisatorisk sammenhængskraft

Har I fokus på organisatorisk sammenhængskraft?
Er I bevidste om betydningen af sammenhængskraften for at opnå jeres mål?
Organisatorisk sammenhængskraft er vigtig og skaber dedikerede, dynamiske, motiverede og fleksible medarbejdere. Men sammenhængskraften lader sig ikke diktere frem. Den fremmes gennem en ledelse, der arbejder aktivt med visionen, og som sikrer, at alle medarbejdere arbejder i samme retning.

Jeg tilbyder at hjælpe jer med at få et øget fokus på jeres organisatoriske sammenhængskraft, så I står stærkere og kan lykkes med at opnå jeres mål.

Dette kan gøres på flere måder:
Gennem samtaler med dig som leder, hvor jeg hjælper dig med, hvordan du konkret kan understøtte en organisatorisk sammenhængskraft på jeres arbejdsplads.
Gennem interviews med medarbejderne, hvorpå jeg udarbejder en analyse, som kan bruges i det videre arbejde med en øget organisatorisk sammenhængskraft.

For at læse andre virksomheder og organisationers erfaringer med mig læs her