Efterskoler

Har I børn og unge, der kæmper med forskellige udfordringer, eksempelvis som følge af udfordringer i deres opvækst eller grundet diagnoser?

Der kan være mange årsager til, at børn og unge oplever forskellige udfordringer gennem deres opvækst. Det kan være svært at håndtere, hvis man ikke har de rette redskaber.

På efterskoler arbejder jeg målrettet med både barnet/den unge, med lærerne og pædagoger samt med ledelsen.

Systemer, der påvirker hinanden

I min tilgang er jeg ofte optaget af en systemisk tilgang. Som tandhjul der påvirker hinanden. Hvis der har været sygdom, misbrug, dødsfald, skilsmisse i familien, så påvirker det alle i familiens-system. Alle tandhjul bliver berørt og begynder at fungere anderledes.

Det kan skabe store udfordringer hos den unge, men med den rette støtte og de rette værktøjer, kan den unge lære at håndtere disse udfordringer. Men den unge har brug for hjælp fra andre.

På efterskolen spiller lærerne en stor rolle i de unges liv. Derfor vil de også kunne have en afgørende rolle for den unges videre udvikling – særligt, hvis lærerne har de rette værktøjer.

Her hjælper jeg gennem supervision til både medarbejdere og ledelsen, og jeg kan være med til at skabe en større forståelse blandt ’de voksne’ om, hvordan de kan forstå situationen, og hvad der påvirker børnene eller de unge.

Nervesystemer smitter. Derfor kan ro og tryghed blandt lærerne også smitte af på børnene og de unge. I vores tætte samarbejde, arbejdes der systematisk med fokus på, at forskellige systemer påvirker hinanden, og at forskellige ting derfor også kan have en påvirkning på børnene.

Individuel terapi

I et samarbejde med mig, kan de unge også få individuel terapi. Terapien kan være afgørende for at hjælpe de unge med at forstå og håndtere de forskellige udfordringer, de står overfor. Det være sig følelsesmæssigt, tankemylder, overbelastnings-reaktioner, søvnproblemer, angst, tristhed, depression, lavt selvværd, manglende tro på sig selv eller på fremtiden.

Derudover er det også vigtigt, at forældrene bliver inddraget i processen. Børn og unge er ofte symptombærer, så oplever de angst, lavt selvværd, stress, ensomhed eller andet, kan det være et symptom på en eller flere udfordringer de oplever i hjemmet. Derfor er det ikke nok at sende barnet i terapi og håbe på, at udfordringerne så løser sig. Det er derimod vigtigt også at inddrage forældrene i processen, og det gør jeg gennem forældresamtaler.