Ledelsessupervision

Som leder står du i en position, hvor du ofte bliver presset fra forskellige fronter. Gennem supervision har du mulighed for at få italesat udfordringer og opnå større forståelse af de opgaver, udfordringer og processer, der fylder og optager dig.

Sammen sætter vi fokus på, hvordan du i både dit professionelle og personlige lederskab kan forstå og håndtere udfordringerne som leder.

Min tilgang er både at undersøge selve sagen, og hvad sagen gør ved dig, så du bliver bevidst om dine egne reaktioner og kan agere derefter. Du vil derigennem opleve at få nye handlemuligheder og større selvindsigt i dine faglige og personlige ledelsesmæssige kompetencer.