Supervision til medarbejdere

Supervision tager udgangspunkt i de faglige og personlige udfordringer, som den enkelte medarbejder står i, hvilket øger medarbejderens fokus på egne styrker og udfordringer. Der skabes rum til refleksion over egen profesisonelle praksis samt kompetenceudvikling.

Styrken ved gruppe-supervision er, at refleksioner og faglig viden bliver til en ny fælles viden. Det skaber en organisatorisk sammenhængskraft, når medarbejdere i en tryg og rolig atmosfære bliver vidner til hinandens fagpersonlige udfordringer og succeser og sammen går derfra med en større fælles forståelse for sagen og for hinanden. Desuden kan medarbejderne efterfølgende i hverdagen støtte hinanden som kolleger, hvilket fremmer den sociale kapital.

Supervisionen foregår typisk i grupper á 4-6 medarbejdere på jeres arbejdsplads. Min arbejdsmetode er individuel supervision i gruppen, hvor de øvrige deltagere lytter og observerer – og inddrages, når det er nyttigt for supervisanden.

 

Sådan foregår medarbejder-supervision

Gruppen på 4-6 medarbejdere mødes med mig med jævne mellemrum á tre timer.
Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvilket betyder, at jeg bestræber mig på at møde det enkelte menneske med anerkendelse og at respondere på dette menneskes intentioner og oplevelser.
Jeg gør meget ud af at skabe tryghed og tillid i gruppen, da tryghed og tillid er en forudsætning for, at gruppesupervisionen bliver konstruktiv og udbytterig.

Arbejdsmetoden er individuel supervision i gruppen. De øvrige deltagere lytter og observerer, og undervejs inddrages deres refleksioner, hvis jeg vurderer, at de er nyttige for supervisanden. Desuden anvender jeg små rollespil til at illustrere og sætte en proces i gang.

Det er deltagernes opgave til hver supervision at medbringe et emne, som de ønsker at tage op.