Metakognitiv stresscoaching

Af Lisbeth Ryelund 

I en verden fyldt med konstante krav, deadlines og forpligtelser er stress blevet en uundgåelig følgesvend for mange.

Metakognitiv stresscoaching er en relativt ny tilgang, der sigter mod at ændre den måde, vi tænker på, hvilket i sidste ende kan reducere vores stressniveau betydeligt. I dette blogindlæg vil jeg beskrive, hvad metakognitiv stresscoaching er, og hvorfor det kan være en effektiv strategi til at håndtere stress på lang sigt.

Hvad er Metakognitiv Stresscoaching?

Metakognitiv stresscoaching er baseret på metakognitiv terapi (MKT), der oprindeligt blev udviklet af psykologen Adrian Wells. MKT adskiller sig fra mere traditionelle tilgange ved at fokusere på vores tænkningsprocesser og metaforiske “tanke om tanker”. Det handler ikke så meget om at ændre selve indholdet af vores tanker, men snarere om at ændre vores forhold til tankerne.

Når vi oplever en stressende begivenhed, kan vores umiddelbare reaktion være at bekymre os, overanalysere situationen eller dømme os selv hårdt. I stedet for at prøve at stoppe disse tanker eller erstatte dem med mere positive tanker, opfordrer metakognitiv stresscoaching os til at ændre vores forhold til dem. Dette kan omfatte teknikker som at afstandsstyre, hvor vi ser vores tanker som bare tanker, ikke nødvendigvis som sandheder. Det kan også omfatte at udskyde bekymringen til et bestemt tidspunkt på dagen eller at tillade os selv at have disse negative tanker uden at lade dem styre vores handlinger.

Hvorfor Metakognitiv Stresscoaching er effektivt

Metakognitiv stresscoaching har vist sig at være effektiv af flere årsager. For det første angriber det roden af stress ved at adressere vores tænkning, snarere end blot at behandle symptomerne. Dette gør det muligt for os at udvikle mere bæredygtige strategier til at håndtere stress på lang sigt.

For det andet fokuserer metakognitiv stresscoaching på at øge vores mentale fleksibilitet. I stedet for at forsøge at undgå eller undertrykke negative tanker og følelser lærer vi at acceptere dem og reagere mere hensigtsmæssigt på dem. Dette giver os mulighed for at håndtere stressende situationer på en mere adaptiv og effektiv måde.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Hvis du står over for konstant stress og ønsker en ny tilgang til at håndtere det, kan metakognitiv stresscoaching være værd at udforske.

I metakognitiv stresscoaching vil jeg lære dig teknikker til at identificere og udfordre uhensigtsmæssige tankemønstre og strategier. Dette kan omfatte overbekymring, selvbebrejdelse, perfektionisme og katastrofetanker. Gennem en kombination af samtale, øvelser og hjemmearbejde hjælper jeg dig med at genkende og revidere disse tankeprocesser for at reducere dit stressniveau og øge din mentale fleksibilitet.