Systemisk Familieopstilling

Af Lisbeth Ryelund 

Systemisk familieopstilling er en terapeutisk metode, der stammer fra systemisk terapi og familieterapi. Det blev udviklet af tyske psykoterapeuter som Bert Hellinger og andre i 1970’erne. Metoden sigter mod at identificere og afhjælpe skjulte dynamikker og ubalancer i familiedynamikken og andre sociale systemer.

Familieopstilling betyder, at man “opstiller” sin familie og har mulighed for at se familiedynamikken udefra.

Familieopstilling kan foregå i grupper, i individuel terapi og i parterapi. Du har ikke din egen familie med i gruppe-sessionen. I stedet bruges de andre deltagere som “repræsentanter” for familiens medlemmer. Det kan fx være repræsentanter for mor, far, søskende, sig selv, ens partner.

I individuel terapi og i parterapi bruges figurer eller filt som repræsentanter.

Essensen af systemisk familieopstilling er at visualisere og udforske de underliggende relationer og mønstre i et familiesystem eller et andet socialt system ved at bruge repræsentanter for familiemedlemmer eller andre nøglepersoner.

I en typisk session starter jeg med at have en kort samtale med klienten om dennes udfordring eller tema. Derpå beder jeg nogle deltagere om at være repræsentanter for væsentlige personer eller aspektre af klientens liv.

Deltagerne positioneres ofte uden kendskab til de specifikke personer i klientens liv, som de bliver bedt om at repræsentere, og derefter opstår der ofte overraskende og dybtgående indsigter, når de interagerer med hinanden.

Selvom repræsentanterne ikke er de faktiske personer, de portrætterer, tillader deres tilstedeværelse og placering i rummet en symbolsk repræsentation af familiemedlemmerne eller systemets dynamik. Denne symbolik åbner op for en dybere forståelse og bearbejdning af de underliggende problemstillinger.

Formålet med systemisk familieopstilling er at bringe ubevidste dynamikker og ubalancer frem i lyset, så de kan blive anerkendt og forstået af klienten. Dette kan give mulighed for at løsne fastlåste situationer, helbrede relationer og skabe større harmoni og balance i familien eller det sociale system.

I systemisk familieopstilling kan der arbejdes med mennesker som repræsentanter eller med figurer eller filt. Jeg tilbyder begge dele. I opstillinger med mennesker som repræsentanter foregår det ofte i grupper a 6-8 personer. Det er ikke en forudsætning for udbytte, at de kender hinanden på forhånd.