Organisationsudvikling

Forandringsprocesser

Står din virksomhed eller organisation midt i forandringsprocesser?
Har du brug for nye input eller sparring?
Organisationer og virksomheder forventes ofte kontinuerligt at udvikle sig for at nå deres mål og leve op til krav udefra.

Med udgangspunkt i jeres strategi hjælper jeg jer med at tilrettelægge jeres organisationsudvikling. Jeg kan give jer viden om bl.a. vigtige steps i forandringsprocesser, psykologiske mekanismer samt motivationsfaktorer, og sammen lægger vi en plan for, hvordan I kan lykkes med fortsat at have motiverede og stabile medarbejdere og nå jeres mål.
I kan bruge mine kompetencer på flere måder. Enten gennem møder med ledelsen, hvor jeg i tæt samarbejde med jer udfordrer og støtter jer, så længe I har behov for det. Eller gennem temadage med jeres medarbejdere, hvor jeg sætter fokus på forandringsprocessers betydning for trivsel og fortsat motivation.

I dig har jeg mødt en leder med glødende passion, stor faglighed, og hvad der er allervigtigst for mig: En anerkendende leder, som jeg kan føle mig tryg ved, og som jeg kan mærke interesserer sig ægte for min trivsel og udvikling.
Anne Marie Nedergaard, tidligere medarbejder

Kontakt mig

Kontakt mig på tlf. 40 55 32 18, og læg gerne en besked, hvis jeg er optaget.
Eller send mig en mail på kontakt@lisbethryelund.dk

Organisatorisk sammenhængskraft

Har I fokus på organisatorisk sammenhængskraft?
Er I bevidste om betydningen af sammenhængskraften for at opnå jeres mål?
Organisatorisk sammenhængskraft er vigtig og skaber dedikerede, dynamiske, motiverede og fleksible medarbejdere. Men sammenhængskraften lader sig ikke diktere frem. Den fremmes gennem en ledelse, der arbejder aktivt med visionen, og som sikrer, at alle medarbejdere arbejder i samme retning.

Jeg tilbyder at hjælpe jer med at få et øget fokus på jeres organisatoriske sammenhængskraft, så I står stærkere og kan lykkes med at opnå jeres mål.

Dette kan gøres på flere måder:
Gennem samtaler med dig som leder, hvor jeg hjælper dig med, hvordan du konkret kan understøtte en organisatorisk sammenhængskraft på jeres arbejdsplads.
Gennem interviews med medarbejderne, hvorpå jeg udarbejder en analyse, som kan bruges i det videre arbejde med en øget organisatorisk sammenhængskraft.

 
Scroll to Top