At være i et parforhold er sjældent en dans på roser

Af Lisbeth Ryelund 

At være i et parforhold går oftest op og ned. Der er perioder, hvor vi føler os knyttede til hinanden og andre perioder, hvor vi kan opleve en afstand indimellem os. Det er helt normalt og naturligt.
Når man kigger forskningsmæssigt på parforhold og kigger på, hvad der gør, at nogle lever i gode langvarige stabile parforhold, er der nogle faktorer, der går igen hos de par:
• Alle parforhold har konflikter. Det der afgør om parret formår at blive sammen på trods af konflikter, er måden de håndterer konflikterne på. Ikke antallet af konflikter.
• Kommunikation kan være en udfordring i de fleste parforhold. Det der er afgørende er, om vi har viljen til at øve os i at forbedre vores måde at snakke sammen på – og altså tage ansvar for min egen del i vores kommunikation, når den går skæv.
• Et af de bærende elementer i et godt parforhold er venskabet. Er vi hinandens fortrolige? Tør vi åbne os op, fortælle om svære ting og tør vi regne med, at den anden lytter og respekterer os med det, vi deler?
• Tillid og forpligtelse er afgørende. Kan jeg regne med dig? Kan du regne med mig? Er du der for mig, når jeg har brug for dig?

Når vi mærker, at vi kan regne med hinanden, kan vi slappe af, opleve tryghed og være rolige.
Når vi ikke har tillid til hinanden, eller når vi føler os kritiserede af hinanden, aktiverer det hjernes amygdala- frygtcentralen som en neurolog Joseph LeDoux har kaldt den. Den del af hjernen sidder i midthjernen og aktiverer automatiske reaktioner, hvor vi ikke tænker – men vi føler, og vi handler!

Vi oplever alle en form for frygt, når vi har en konflikt eller en uoverensstemmelse med vores partner. Men oplever vi at være i et parforhold baseret på stor del tillid og forpligtelse, virker en uoverensstemmelse ikke farlig – men selvfølgelig ubehagelig. Men hvis tillid og forpligtelsen er væk, bliver vi ramt af en frygt og vi gør en af to ting: Vi trækker os eller vi bliver omklamrende.

Kan du genkende noget af dette i jeres parforhold?
Det er almindelige reaktioner, og tager vi hånd om dem i tide – mens vi stadig har energien, modet og lysten – kan vi gøre rigtig meget for at skabe gode forandringer. Forandringer som skaber større følelsesmæssig intimitet.
Det kan parterapi hjælpe med. Hos mig får I hjælp til at få talt sammen. I får hjælp til at forstå de underliggende mekanismer, der er på spil og I får redskaber som I kan arbejde videre med derhjemme.