Tag ansvar for egne følelser og handlinger efter skilsmisse

Af Lisbeth Ryelund 

En væsentlig del af at komme helt igennem en skilsmisse er at tage ansvar for egen adfærd over for sin ekspartner. Det er helt i orden i en periode at have brug for at lægge mest mulig afstand til din ekspartner, fordi der er brug for finde sig selv og få draget omsorg for sig selv – dog er det vigtigt for børnenes skyld at forsøge at opretholde et samarbejde omkring børnene.

Når I har fælles børn, er det af hensyn til børnenes trivsel og behov vigtigt at de mærker, at I som forældre tager ansvar for dem. På trods af konflikter og svære følelser i spil. Når du skal samarbejde med den anden forælder, så giv dig selv og den anden plads til den proces, som det er at finde sig selv efter en skilsmisse. Tid til at finde ud af for sig selv og med sig selv hvordan man har det følelsesmæssigt og tankemæssigt. Ofte har der forud for skilsmissen været en lang svær periode for begge forældre, og begge forældre har brug for tid til at finde sig selv og sit eget ståsted igen.
Giv dig selv tid og plads til at finde dig selv og giv din ekspartner tid og plads til at finde sig selv. På den måde kan I hver især tage ansvar for jeres egen andel af et negativt mønster i mellem jer.