Sådan hjælper du din stressede medarbejder

Af Lisbeth Ryelund 

Det er godt at have travlt med projekter, ordrer og øget produktion, for det er lig med omsætning og indtjening. Men hvis de mange opgaver kommer til at belaste medarbejderne for meget, risikerer det at ende i en ond cirkel med sygdom, opsigelser eller dårligt arbejdsmiljø hos jer. Hvilket hverken er godt for jeres virksomhed eller for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt, at du som leder tager affære, hvis det begynder at gå for stærkt på arbejdspladsen.
Forskning i stress viser, at en ubalance mellem ressourcer og krav risikerer at øge risikoen for stress, og derfor må du som leder vende blikket mod at nedbringe kravene eller øge ressourcerne.

I min optik er det vigtigt, at vi som ledere kontinuerligt er nysgerrige og undersøgende på medarbejdernes trivsel, da deres trivsel smitter af på både produktivitet, omsætning og dermed indtjening. Stress er ikke kun er et problem, når sygemeldingen kommer men også både før og efter sygemeldingen. Et godt arbejdsmiljø betyder også, at din virksomhed vil være attraktiv at blive i eller søge hen til.
Der er mange måder at sætte fokus på trivsel. I mange organisationer og virksomheder kan det være godt givet ud at købe sig til ekstern bistand i form af trivselssamtaler med stressede medarbejdere eller i form af kursusdage, hvor der sættes fokus på hvad ledelsen kan gøre og hvad den enkelte medarbejder selv kan gøre for at øge trivslen på arbejdspladsen. Større bevidsthed om flere redskaber i hverdagen for den enkelte kan gøre en stor forskel på den lange bane og ressourcerne til det er godt givet ud!