Lisbeth Ryelund

Professionelle relationer

 • Metakognitiv stresscoach 
 • Ledelsessupervision 
 • Medarbejdersupervision 
 • Undervisning og konsulentbistand 

Terapi til private 

 • Individuel terapi 
 • Parterapi 
 • Partjek 
 • Familieopstilling 
 • Metakognitiv stresscoaching 
 • Skilsmisserådgivning 

 

Foredragsholder

 • Familieliv 
 • Parforhold 
 • Sorg & tab 
 • Tematikker omkring mennesker med fysisk/psykisk handicap 

Hos mig er relationer i centrum i individuel terapi, parterapi, supervision og konsulentarbejde. Relationer kan både være relationen til dig selv og til andre, herunder familie, venner, partner eller kolleger.

Da vi er skabt til at være forbundne med hinanden, eksisterer der en tæt sammenhæng mellem vores relationer og den livskvalitet, vi oplever. Vi trives optimalt, når vores livsudfoldelse afspejler vores egne styrker og evner på en måde, der ikke blot bidrager til, men også fremmer udviklingen af andres livsudfoldelse. 

I vores samarbejde vil jeg fokusere på, hvad der beriger og nærer dig i dine omgivelser. Dette vil skabe bevidsthed om det potentiale, der eksisterer for udvikling af evnen til både følelsesmæssigt og intellektuelt at være modtagende og givende i dine interaktioner med andre.

I individuel terapi hjælper jeg dig med at udforske og komme i kontakt med det, der giver dig værdi og støtter dig til at udvikle dig som det menneske, du er.

Som metakognitiv stresscoach faciliterer jeg personlig vækst og stresshåndtering.

Som supervisor fokuserer vi sammen på fag-personlig udvikling; herunder både individuelt i medarbejdergrupper eller på lederniveau.

Som konsulent hjælper jeg med lederudvikling, konflikthåndtering og forandringsprocesser.