De fire faresignaler i parforholdet

Af Lisbeth Ryelund 


Konflikter er ofte særlig smertefulde for os, når de opstår i betydningsfulde relationer. Det kan være til en partner, eller en ekspartner, som man stadig skal have en relation til, fordi der er fælles børn. Når vi erfarer uoverensstemmelser eller konflikter opstår der ofte et uhensigtsmæssigt mønster imellem os, og de fleste kan genkende sig selv i en eller flere af de følgende reaktioner.

Optrapning:

Optrapning starter ofte med en uenighed om noget uskyldigt som fx hvor længe et æg skal koge eller hvem der sidst er gået ud med skraldespanden. Diskussionen ender med at parret diskuterer noget helt andet og ofte får sagt ting, de bagefter fortryder.

Nedvurdering:

Den ene partner nedvurderer den anden. Den ene par håner måske den anden, gør den anden mindre-end og får det anden til at føle sig ikke-værdig eller forkert.

Negativ fortolkning:

En konflikt hvor vi negativ fortolker handler om, at vi opfatter den andens budskab negativt og tror, at den andens hensigt var negativt ment. Et eksempel kan være at den ene ikke vil holde ferie med den andens familie, og at det opfattes som værende fordi, han/hun ikke kan lide familien. Måske handler det om noget ganske andet.

Tilbagetrækning handler om, at den ene trækker sig. Det kan man gøre på for flere måder. Ved at blive stille eller ved at trække sig helt ud af rummet og gå væk.

De fleste par oplever konflikter og vil kunne genkende sig i et eller flere af de ovennævnte faresignaler. Grunden til at vi kan opleve at ende i en eller flere af disse er, at vi i situationen kan føle os pressede, utrygge, bange, kritiserede eller måske skamfulde. Hvis du også kender disse reaktioner, så sæt dig gerne sammen med din partner og få en samtale om, hvordan og hvornår disse reaktioner opstår i jeres relation. Måske opstår der et mønster i jeres konflikter? Prøv derpå at få en dialog med hinanden om, hvad der sker inde i jer, når jeres konfliktmønster opstår. Hvad sker der inde i dig, når I står i en konflikt? Hvorfor reagerer du, som du gør?